V Letech přivítali nové občánky

Foto: Jiří Tesař
Foto: Jiří Tesař

Prvního listopadu proběhlo v Letech další vítání občánků. Obec tentokrát přivítala osm nejmenších dětí.

Chvíle věnované této akci jsou pro obec důležité především proto, abychom se navzájem seznámili. Mnoho našich mladých obyvatel totiž pochází z různých koutů republiky. Nyní nás spojuje lokalita, kterou jsme si vybrali pro život a v níž budujeme své domovy a vytváříme nové vztahy a vazby. Láska a úcta k místu a jeho lidem jsou dva klíče k tomu, aby obec mohla žít spokojeným životem. A tyto dva klíče naštěstí máme v obecním znaku. Proto noví letovští občánci dostali pamětní mince s letovským znakem a charakteristickou kapličkou na návsi. Maminky si odnášely kytici květů a tatínkové láhev výborného vína s letovským znakem. Děti z mateřské školy měly připraveny básničky i ukolébavky a předaly rodičům přání s gratulací k narození jejich děťátka.

Příjemnou atmosféru celé akce vykouzlily dvě instrumentalistky, na altovou flétnu hrála Iva Lokajíčková a na theorbu, basovou barokní čtrnáctistrunnou loutnu, Cataline Šafařík.

Letos obec Lety pozvala na vítání občánků celkem 30 dětí narozených od 1. 11. 2013 do 31. 8. 2014.

(bt)