Víme, jak bude vypadat přístavba černošické základní umělecké školy

ZUŠ - pohled z ulice Střední Zdroj: návrh ateliéru re:architekti studio s. r. o.

ČERNOŠICE – Město Černošice vybralo vítěze v užší architektonické soutěži na přístavbu místní základní umělecké školy, která sídlí v historické vile architekta Osvalda Polívky. Z pěti podaných návrhů nakonec u poroty zvítězil návrh ateliéru re:architekti, s.r.o, který se nejlépe vyrovnal jak s řadou požadavků školy a zřizovatele, tak s komplikovaným terénem, do kterého má být stavba zasazena.

Dalším krokem bude jednání s architekty o uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace, včetně možných úprav návrhu dle připomínek města a ZUŠ. Realizace stavby bude záviset nejen na projednání se všemi dotčenými orgány a osobami a získání stavebního povolení, ale i na financích – prvotní odhad nákladů činí cca 63 milionů korun.

Vedení Města Černošice se rozhodlo na jaře 2023 uspořádat svou první architektonickou soutěž dle pravidel České komory architektů. Starosta obce Filip Kořínek k tomu uvedl: „Město Černošice si zakládá nejen na péči o architektonické památky, ale i obecně na charakteru zástavby vil a rodinných domů se zahradami, který je pro město typický a oceňovaný. Při zvažování výstavby třetí budovy ZUŠ jsme tedy nechtěli tento ráz porušit, a naopak jsme ho chtěli podpořit odbornou diskusí v rámci soutěže.“

ZUŠ – vstup Zdroj: návrh ateliéru re:architekti studio s. r. o.

Soutěž byla koncipována jako užší, v prvním kole tedy vybírala porota z celkem 49 portfolií, do užšího výběru se pak dostalo celkem 6 ateliérů, z nichž 5 odevzdalo své návrhy v souladu s podmínkami soutěže, a ty mohly být posouzeny.

Porota, ve složení tří nezávislých odborníků a dvou zástupců města, se v diskusi soustředila na soulad návrhů s požadavky uživatele a zřizovatele. Zároveň hodnotila míru shody s dostupným pohledem památkové péče, který je klíčový, vzhledem k památkové ochraně celého pozemku a budov na něm stojících. Dalším podkladem pro rozhodování bylo stavebně-energetické hodnocení projektů Ing. Michala Čejky. Samozřejmě byla podstatná i estetika stavby a její umístění do zahrady na pozemku v kontextu dalších dvou staveb, které se již na pozemku nachází.

První místo obsadila společnost re:architekti studio s. r. o., přičemž v hodnocení porota mimo jiné uvedla: „Porota navržené řešení hodnotí jako architektonicky i krajinářsky kvalitní a jako efektivní odpověď na soutěžní zadání, které se nejlépe vypořádalo s požadovaným objemem stavby a jejím zasazením do památkově chráněné zahrady s historickou vilou. Vhodné usazení stavby do terénu a šikmá pultová střecha pomáhají maximálně potlačit relativně velký objem stavby. Objekt má dostatečné odstupy jak od hranic pozemku, tak od stávající vily a v kontextu okolní situace jde dle názoru poroty stále o přiměřené měřítko.“ Druhé místo obsadili ORA Kutná Hora s.r.o., třetí místo UYO architekti s.r.o. Další návrhy byly od atelierů bod architekti s. r. o. a Malý Chmel s. r. o.

S výsledkem soutěže je spokojené nejen město, ale i zástupci základní umělecké školy. „Vítězný návrh nové budovy školy nás naplňuje radostí a optimismem. Taneční obor se konečně, po téměř 40 letech, dočká vlastní důstojné existence. Zároveň díky sdružení výuky na jedno místo budeme moci naplno využít potenciál mezioborové spolupráce. Budeme si také moci dovolit rozšířit naši nabídku výuky v hudebním i výtvarném oboru. Navíc budeme moci využít členitost a velikost naší zahrady,“ uvádí ředitelka ZUŠ Černošice Ludmila Plzáková.

Průběh i výsledky soutěže hodnotí kladně i vedení města. „První architektonická soutěž ukázala, že město přistupuje velice citlivě a ohleduplně ke svým kořenům a základnímu pilíři své existence, jakým je právě kvalitní architektura. Výsledný návrh bude zapotřebí dopracovat, přesto se domnívám, že jsme došli transparentní cestou a na základě vynikající odborné diskuse k dobrému řešení, které obohatí naše město o funkční, a přitom hodnotnou stavbu,“ sdělil starosta Filip Kořínek.

S vítězným týmem re:architekti studio s. r. o. bude nyní město navazovat další spolupráci. Na přípravě soutěže město spolupracovalo s organizací CBArchitektura. Architektonická soutěž je odbornou veřejností vnímána jako nejlepší a nejtransparentnější způsob zadání na projekt veřejné stavby a je doporučována vládním dokumentem Politika architektury a stavební kultury.

Vizualizace: re:architekti studio s. r. o.