Jezdeckou sezónu zahájí Horymír na svém Šemíkovi

Šemíkova hrobka v Neumětelích Foto: Lucie Hochmalová

RADOTÍN, NEUMĚTELY – Horymírova sváteční jízda se letos uskuteční v sobotu 24. února. Jezdci vyrazí v 9 hodin ráno z pražského Radotína, příjezd do Neumětel je naplánován kolem 16. hodiny. Všichni další jezdci budou vítáni a mohou se připojit kdykoliv během trasy.

Před náročnou cestou bude u radotínské radnice připraveno malé pohoštění. Poté se jezdecká družina vydá směrem na Černošice, Solopisky, Vonoklasy, Karlík a Lety. Cesta povede také přes Řevnice, Hatě, Drahlovice a Vižinu. Okolo 16. hodiny pak jezdci dorazí před kostel sv. Petra a Pavla v Neumětelích, kde bude položen věnec na hrob bájného Šemíka. Státnický charakter návratu legendárního hrdiny Horymíra bude umocněn přijetím představiteli Neumětel a slavnostními přípitky. Tím bude oficiálně otevřena jezdecká sezóna 2024.

Událost, kterou si koňští nadšenci (např. Jízda svobodných rytířů z Lochovic, jezdci ze zmrzlického Hucul Clubu, radotínského TarpanClanu a odjinud) připomínají historku z notně zamlženého období českých dějin, se stala již tradicí a má řadu nadšených příznivců jak v Neumětelích, tak v Radotíně.