VIDEO: Rozhovor s otcem zakladatelem

Foto: Umělecké školy filmové Řevnice

Studenti Umělecké školy filmové Řevnice přešli v únoru od teorie k praxi a realizovali své první letošní studiové natáčení v řevnickém televizním studiu Dobnetu. A hned přímo s předním ze zakladatelů filmové školy a předsedou rady spolku Dobnet panem Michalem Nešporem.

Tématem rozhovoru bylo nejen poslání a plány Dobnetu, ale také malé nahlédnutí do osobního života pana Nešpora a seznámení s jeho dalšími aktivitami. Přes všechnu klopotnost přípravy, což v případě prvních začátků bývá nezbytná součást, se nakonec celé natáčení podařilo. Z profesionálního hlediska bylo sice žákům leccos vytknuto, ale i tak je výsledek na dobré úrovni.

Televizní beseda patří k složitým formátům z hlediska vedení rozhovoru, ale zároveň je jedním z jednodušších žánrů po stránce technické realizace. Co se rozhovoru týká, měli to mladí filmaři jednodušší, protože  Michal Nešpor coby respondent dokáže o aktivitách spolku Dobnet i svých vyprávět velmi srozumitelně a s velkým zanícením.

Samozřejmě že samotná realizace byla provázena, jak už to v počátcích bývá, řadou překážek a obtíží, které se mladí filmaři za pomoci svých lektorů učí řešit nebo obcházet. Jen praxí se totiž můžeme naučit, jak se správně připravit. To je také důvod, proč filmová škola propojuje teoretickou výuku a uměnovědné disciplíny s praktickým natáčením, při němž si studenti mohou na vlastní kůži všechno vyzkoušet a seznámit se s možnostmi i úskalími, které tato práce přináší.

Každý, kdo by měl zájem se dozvědět něco o Dobnetu či o Michalu Nešporovi, má nyní možnost prostřednictvím rozhovoru, který natočili žáci Umělecké školy filmové Řevnice. Je umístěn www.idobnet.cz v záložce videa. Jednu práci mají mladí filmaři za sebou a další, složitější na ně čekají zase příště.

(pp)