Víceúčelové hřiště bude mít zanedlouho nový kabát

Foto: z archivu obce Vižina

VIŽINA – V polovině září odstartovala kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na Vižině. Důvodem oprav byl zejména špatný stav umělého povrchu, který neodpovídal požadovaným standardům.

V nevyhovujícím stavu se nacházelo rovněž oplocení. Součástí oprav sportoviště je především rekonstrukce zpevnění ploch s umělým polyuretanovým povrchem, nové oplocení s vysokým plotem z fošen a ochranné sítě s pouzdry pro univerzální sloupky pro sportovní vybavení. V rámci stavby hřiště u něj budou instalovány tři fitness prvky – posilovač nohou, lyžování duo a kyvadlo. Návštěvníci si zde budou moci zahrát malou kopanou, basketbal, volejbal/nohejbal a tenis.

Rekonstrukce má být hotova do konce měsíce října, pokud počasí dovolí. Náklady kompletní rekonstrukce činí 3,085 milionu korun. Od Ministerstva pro místní rozvoj obec získala dotaci ve výši 2 miliony korun. Slavnostní otevření se uskuteční 30. října během vižinského posvícení.