Veřejnost může připomínkovat první verzi návrhu územního plánu

Náves v Hlásné Třebani Foto: archiv

HLÁSNÁ TŘEBAŇ – V Hlásné Třebani dokončili návrh nového územního plánu Hlásné Třebaně a Rovin. Zveřejněn je na webu obce. Do 28. června mohou obyvatelé zasílat připomínky k první verzi, a to poštou, osobně či datovou schránkou.

„Tvorba územního plánu trvala téměř dva roky a schválením první verze není zdaleka hotovo,“ uvedl na webových stránkách obce starosta Tomáš Snopek a poděkoval všem zastupitelům i členům stavebního výboru, kteří nad přípravou návrhu územního plánu strávili mnoho desítek hodin času. Z návrhu vyzdvihl regulaci nové výstavby, kdy chce obec novou výstavbu umožnit pouze v hranicích stávajícího zastavěného území. Celkově nerozšiřuje plochy pro novou výstavbu domů. Současně nastavuje jasná pravidla pro tvorbu nových stavebních parcel. Návrh zcela vylučuje nové stavební plochy v aktivních záplavových zónách a chráněných územích. Návrh počítá i se zlepšením veřejné a technické infrastruktury, například s prostorem pro budoucí možnou budovu základní školy, domova pro seniory či dalších veřejných staveb. „Důležitým bodem byla debata o podmínkách rekolaudace chat na objekty trvalého bydlení. Po zvážení všech relevantních faktorů jsme dospěli k následujícím podmínkám. Rekolaudace bude možná pouze za předpokladu, že chaty budou splňovat standardy pro trvalé bydlení, včetně připojení na komunikaci, veřejnou kanalizaci a vodovodní síť, pokud jsou v dosahu. Chaty musí také splňovat minimální požadovanou výměru pozemku pro umístění rodinného domu,“ dodal Snopek.

Po vypořádání připomínek od občanů i institucí bude nejdříve na podzim letošního roku zveřejněna druhá verze územního plánu, která bude veřejně projednána a ke které se budou lidé moci opět vyjádřit.