Ve zdravém těle, zdravý duch!

Ve zdravém těle, zdravý duchSportovní aktivity v okolí dolní Berounky zajišťuje řada organizací a spolků, mezi nimi i TJ Sokol.

Ve větších městech jako jsou Řevnice, Dobřichovice či Černošice působí TJ Sokol již od konce 19. století. Je sice nutné držet krok s rychle se rozrůstající rodinou sportů – Sokoli na Berounce nabízejí kromě klasické všestrannosti, volejbalu, stolního či klasického tenisu i jachting, futsal nebo Taekwon-do, stále však je hlavní ideou Sokola Tyršovo „Ve zdravém těle, zdravý duch!“.

„Sokolské cvičení bylo a je určeno všem. Rozvíjí pohybové schopnosti – rychlost, sílu, obratnost a vytrvalost, učí cvičence vítězit i prohrávat, nevzdávat se při neúspěchu, nebát se.“ Tolik citace z oficiálních stránek České obce sokolské (ČOS)www.sokol-cos.cz.

Stručně – přijďte si zacvičit v jakémkoli věku. Také důležité je přivést k pohybu – ať do Sokola, Orla nebo jiné tělovýchovné organizace, děti nejranějšího věku. Děti mají z pohybu přirozenou radost, cítí, že jim prospívá. Navíc se se svými rodiči dostávají do kolektivu lidí s podobným zaměřením – pravděpodobně je bude spojovat náklonnost k pohybu a sportu všeobecně.

Podpora fyzičky dětí
„Jednou větou bych řekla, že by rodiče měli zaměřit pozornost na podporu fyzické zdatnosti dítěte a jeho obratnosti. Protože schopnost zdolat překážku, vylézt na žebřiny, prolézačku, je vytvářena přesně těmi dovednostmi, které dítě potřebuje při čtení a psaní. Tedy koordinace ruky a oka, zacílení, rovnováhy a postavení těla při psaní, výdeje energie a ještě mnoho dalšího. Dochází také k tréninku zapojení vícero schopností v čase, teď – nyní, což je např. psaní. Vidíte, jedna věta je málo,“ vysvětluje Mgr. Jana Doksanská, školní psycholog při ZŠ Dobřichovice na můj dotaz na téma důležitost pohybu předškolních dětí.

Na tomto tvrzení paní psycholožky se shodují i Bc. Iva Rebcová, náčelnice TJ Sokol Dobřichovice, a Bc. Monika Vaňková z řevnického Sokola, která má na starosti propagaci Sokola Řevnice a zvýšení povědomí o něm. „Chceme naučit rodiče, aby malé děti zapojovali do aktivit všestranně posilujících tělesný vývoj jejich dětí, což Sokol ve svém programu nabízí. Dítě musí být schopno vyšplhat na žebřík, přelézt či podejít překážku, plížit se a podobně. Posiluje tak přirozeně a rovnoměrně své tělíčko, které je pak tak ve třetí nebo čtvrté třídě připraveno lépe zvládat jednostranný sport – jako je tenis, fotbal, či košíková,“ míní Monika Vaňková.

Stejně hovoří o cvičení dětí a všestrannosti i Iva Rebcová: „Cvičení rodičů s dětmi a dětí předškolních je i v Dobřichovicích velmi oblíbené. Tím, že se dostanou nejprve společně s rodiči do dětského kolektivu, posléze samy jako děti školkou povinné, není jejich adaptace na školní prostředí tak dlouhá. Navíc se vytrénují v práci s míčem, běhání, šplhání aj.“

Své cvičení pro předškolní děti má také Sokol Lety. Sokol zde před pár lety nakoupil barevné podložky na cvičení, včetně pěnových ve tvarů puzzle, které kromě toho, že zmírňují dopad při běhání a skákání, se nechají skvěle použít při stavbě různých opičích drah. K dispozici jsou i gymbally. K dokonalosti chybí ještě nějaký klasický prvek ve výbavě tělocvičny, např. žebřiny.

Pro děti Sokol organizuje různé hry a závody. Letos v červnu v Dobřichovicích pořádali Župní přebor předškolních dětí. V atletice, gymnastice a míčovém sedmiboji se 19. června utkalo 72 dětí ve věku 3 – 5 let z širokého okolí. Zúčastňují se pravidelně i Sokolení (viz str. 10). V Letech i Řevnicích Sokol pravidelně pořádá dětské sportovní hry – většinou při příležitosti dne dětí. V Letech se závodí během dětského dne i na kole.

Najde se dost trenérů?
Kromě vytvoření bohatých příležitostí k zapojení dětí do akcí Sokola je až nesnadným úkolem pro tělovýchovné jednoty sehnat dostatek kvalifikovaných trenérů, kteří by byli ochotni téměř z pouhého nadšení pracovat s dětmi nebo dospělými ve sportovních oddílech. „Dnes je doba, kdy nikdo nemá čas, všichni jsou zaneprázdněni,“ posteskne si Monika Vaňková. „Přitom Sokol disponuje vlastním vzdělávacím centrem – Ústřední školou České obce sokolské, kde lze získat osvědčení pro cvičitele a trenéry od II. do IV. třídy,“ přidává Iva Rebcová (Pozn.: I. třídu je možné získat na FTVS.) Každoročně Ústřední škola vypisuje seznam školení, kurzů a seminářů týkající se různých sportů zastřešených Sokolem. Jednotlivé tělovýchovné jednoty mohou vyslat podle potřeby zájemce o sportovní vzdělávání. Jednotlivci se však mohou hlásit i sami.