V řevnickém kině znovu projednají návrh územního plánu

Řevnické kino Foto: Petra Stehlíková

ŘEVNICE – Veřejné projednání územního plánu města Řevnic se uskuteční ve čtvrtek 12. května od 18 hodin. Konat se bude v sále řevnického kina.

V aktuálním návrhu územního plánu je zapracováno posouzení námitek a připomínek, které občané podali po veřejném projednání v září minulého roku, a také zohledněn výsledek referenda, jež se konalo vloni na podzim. Pořizovatel na druhém opakovaném veřejném projednání předloží Návrh Územního plánu Řevnice, který zpracoval Ing. arch. Pavel Hnilička. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý člověk uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle stavebního zákona i námitky. Námitky, připomínky i stanoviska dotčených orgánů je možné uplatnit pouze proti těm částem návrhu územního plánu, které byly po posledním veřejném projednání změněny.