V Radotíně odhalili pamětní desku u stromu přátelství

Foto: MČ Praha 16

Od prvního listopadového víkendu je u stromu přátelství v Radotíně nová pamětní deska. Symbolizuje 25leté trvání spolupráce s německým městem Burglengenfeld.

Sobota 4. listopadu uzavřela seriál celoročních oslav partnerství mezi Radotínem a Burglengenfeldem. Městské části Praha 16 se ve spolupráci s Letopiseckou komisí podařilo na náměstí sv. Petra a Pavla umístit pamětní tabuli u nově vysazeného stromu přátelství. Jde o 15letou lípu srdčitou.

Slavnostní akt pod vedením radotínského starosty Mgr. Karla Hanzlíka a za účasti jeho německého kolegy Thomase Gescheho a předsedy partnerského spolku Georga Trettera sledovaly desítky místních i hostů z Bavorska. Ve svých projevech všichni zdůraznili, že strom jako symbol stále vzkvétajícího partnerství byl skvělou volbou. „Tento strom, lípa, nás bude upomínat na naše přátelství a bude jej symbolizovat,“ řekl starosta Hanzlík. „Strom přátelství se později v rámci plánovaných úprav náměstí Sv. Petra a Pavla stane součástí budoucí aleje, která se bude dále táhnout podél Berounky.“

„Jsem toho názoru, že neexistuje výstižnější symbol našeho partnerství nežli tento strom,“ navázal starosta Gesche. „Naše vztahy a vzájemné výměny se stále vyvíjejí a rostou a já jsem si jist, že tak, jako poroste strom, který byl nyní zasazen, poroste v budoucnu i partnerství mezi Radotínem a Burglengenfeldem.“

Celá trojice doplněná o předsedu Letopisecké komise Ing. Petra Binhacka pak provedla odhalení pamětní desky a hned strom i „pokřtila“ šampaňským. Program pak pokračoval večerním Koncertem přátelství v místním evangelickém kostele.

(red)