V projektu o bezpečnosti internetu uspěl Radotín

Michaela Brabcová přebírá cenu od pražského radního Libora Hadravy. Foto: MHMP
Michaela Brabcová přebírá cenu od pražského radního Libora Hadravy. Foto: MHMP

Cenu za vítězství v kvízu Plus v rámci pražského kola projektu „Kraje pro bezpečný internet“ získala Michaela Brabcová, studentka čtvrtého ročníku radotínského Gymnázia Oty Pavla.

Kvízu Plus se 11. ledna zúčastnili další čtyři studenti, kteří odpověděli na dvacet otázek v předcházejícím soutěžním kvízu na téma bezpečnosti na internetu nejrychleji, což znamená do dvou minut.

Michaela bude reprezentovat Prahu v celostátním kole soutěže, jehož se zúčastní výherci i z ostatních krajů republiky. Celostátní kolo proběhne 7. února, který je Mezinárodním dnem bezpečného internetu. Konat se bude na úřadu Středočeského kraje v Praze 5.

Ze správných odpovědí byli na závěr projektu vylosováni tři výherci. Jednou z nich byla i Anna Králová z radotínského gymnázia, která obdržela věcnou cenu.

Cílem projektu Asociace krajů ČR „Kraje pro bezpečný internet” je zvýšit informovanost o možných rizicích internetu a toho, jak se jim vyvarovat. Formou e-learningových kurzů, kvízů a soutěží pro žáky a studenty všechny věkových kategorií tak napomáhá prevenci rizikového chování v kyber prostředí a nenásilnou formou je připravuje na správné reakce na nebezpečné situace na internetu spojené například s kyberšikanou na sociálních sítích.

V Praze se soutěže zúčastnilo na 55 základních a středních škol. Oceněny byly i školy, které do projektu zapojily největší počet žáků a studentů. V této kategorii obsadilo bronzovou příčku Gymnázium Oty Pavla se 193 studenty.

(red)