V nové letovské škole už se vaří a v září přijdou první školáci

Foto: Petra Stehlíková

LETY – Hlavním tématem uplynulého roku byla v Letech stavba nové základní školy. Stojí hned vedle mateřské školy a už brzy přivítá první děti. Co dalšího se v obci dělo, nám sdělila starostka Barbora Tesařová.

Báro, co se v obci za uplynulý rok podařilo?

Hlavním investičním počinem obce je stavba budovy prvního stupně základní školy, která byla v prosinci kolaudována. Ve škole se bude také vařit jak pro mateřskou školu, kam se obědy léta dovážely z dětského domova nebo z Hlásné Třebaně, tak pro dospělé strávníky, kteří se k odběru obědů budou chtít přihlásit. Od září příštího roku i pro naše první školáky.

Také jsme během jara s velkým nadšením rodičů začali budovat školní zahradu v Karlštejnské ulici, kde se vysázely stromy, osadily vzdělávací tabule o životě včel a mravenců a pan školník se velkou měrou zasadil o vytvoření záhonků pro každou ze tříd mateřské školy. Přibyl domeček na nářadí a nový chodníček, kolem kterého děti pěstovaly slunečnice, hrášek nebo kukuřici.

Podařilo se opravit zase kus Mořinské ulice, která je spojnicí do Řevnic a Hlásné Třebaně.

Máš z něčeho, co se v obci děje, obzvlášť radost?

Jsem opravdu šťastná, že se stavbu školy i v letošním komplikovaném roce rostoucích cen stavebního materiálu podaří dokončit a zároveň máme moc pěknou studii na dostavbu školy o tělocvičnu a druhý stupeň.

Na co ráda vzpomínáš?

Měla jsem radost, že se nám podařilo uspořádat dvě velké kulturní akce (Máje a Martinské posvícení) a umožnit lidem potkávat se a bavit se a mít dobrou náladu.

Jaké máte v obci plány na rok 2022?

Chceme konečně opravit stav povrchu komunikace V Kanadě a Kejnská, stejně tak V Průhonu. Čeká nás dovybavení školy a její celkové rozjetí, na což se těší naše nová úžasná paní ředitelka. Budeme se snažit být jí oporou a všem dětem, které začnou v příštím roce školu navštěvovat, chceme tu naši školu tak vyparádit, aby tam chodily rády a vážily si možnosti být ve své škole „doma“. Také bychom rádi posunuli projekt pro druhý stupeň a tělocvičnu ke stavebnímu povolení.

Lucie Hochmalová