V několika knihovnách u Berounky lze odevzdat starý mobil a vyhrát

Ilustrační foto: ICP

DOLNÍ POBEROUNÍ – Na osm desítek středočeských knihoven se zapojilo do projektu Odlož mobil v knihovně. Projekt Středočeského kraje a neziskové organizace ASEKOL má za cíl rozšířit povědomí o třídění drobných elektrozařízení prostřednictvím soutěže a podpořit obecní knihovny.

V dolním Poberouní lze starý nepoužívaný mobil přinést například do černošické Knihovny Františky Plamínkové. Zapojily se i knihovny v Dobřichovicích, Karlíku, Hostomicích či Chýni. Nasbírané vysloužilé telefony budou putovat do neziskové společnosti Remobil, z. s., která za každý odevzdaný mobilní telefon přispěje částkou 10 Kč na aktivity Jedličkova ústavu a škol. Mobily budou odborně rozebrány a zrecyklovány, případně využity na náhradní díly.

Zapojené knihovny budou soutěžit o finanční odměnu v rámci tří kategorií podle počtu obyvatel obce, ve kterých se nachází, a to ve výši 15 000 korun, 10 000 korun a 5 000 korun. Samotný sběr telefonů bude probíhat až do 1. dubna 2024. Vyhodnocení a předání výher proběhne 23. dubna.