V Letech plánují rekonstrukci hasičské zbrojnice

Hasičská zbrojnice v Letech Foto: Petra Stehlíková

LETY – Hasičská zbrojnice v Letech dostane nový kabát, obec brzy plánuje rekonstrukci její budovy. V současné době je podle obecního zpravodaje Letováku odevzdaná studie rekonstrukce a na podzim bude podána žádost o dotaci ke Generálnímu ředitelství hasičského záchranného sboru.

Soutěž na přípravu projektu pro realizaci stavby proběhne nejspíš letos na podzim, očekávané náklady výstavby budou 11 milionů Kč bez DPH.

Cílem studie je celková revitalizace hasičské zbrojnice s důrazem na zajištění plnohodnotného zázemí pro jednotku dobrovolných hasičů v počtu 20 členů a navržení odpovídajícího prostoru pro garážovanou zásahovou techniku, uskladnění výzbroje a výstroje jednotky.

Hasičská zbrojnice se skládá ze dvou funkčně odlišných částí – garáže a zázemí. Jednopodlažní objekt garáže má technický charakter. Objekt zázemí je navržen jako dvoupodlažní. Sedlová střecha odkazuje na umístění v historické části obce a zároveň minimalizuje přistínění sousedního objektu. Celé stavbě dominuje věž na sušení hadic s integrovanou sirénou, která je součástí objektu zázemí, a přitom se nachází v přímé návaznosti na čelní portál garáže. Je opláštěna stejně jako hlavní fasáda zázemí dřevěnými lamelami. Stávající podlaha garáže se sníží o 60 cm z důvodu zlepšení výjezdu hasičské techniky – současný sklon plochy před garáží 13 % je nevyhovující, nově bude mít 9 %. Při zvětšení hloubky garáže o dva metry bude zajištěna možnost garážování zásahové techniky v současných rozměrech o uvažované limitní délce 9,5 m.

Součástí návrhu je i zateplení domu v části zázemí hasičů. Stávající nepoužívaná věž bude zrušena (má nevyhovující umístění). Šatna členů jednotky je situována do bezprostřední blízkosti garáže včetně plnohodnotné hygienické smyčky. Přes venkovní dvouramenné kryté schodiště je zároveň přímá návaznost na denní místnost, která též plní funkci pracovního prostoru pro velitele jednotky s komunikačním propojením na operační velení hasičského záchranného sboru.

Zdroj: Letovák