V centru Berouna se bude opravovat vytížená hlavní silnice

Ilustrační foto: ICP

BEROUN – Vytíženou silnici II/605 v centru města Beroun čeká letos rekonstrukce povrchu. Středočeský kraj bude opravovat úsek silnice od mostu TGM přes Berounku až ke světelné křižovatce ulic Plzeňská/Koněpruská, tedy ulice Politických vězňů a Plzeňskou.

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Rekonstrukce bude probíhat na etapy a neměla by trvat déle než čtyři týdny. Středočeský kraj jako majitel komunikace plánuje opravu vozovky na období letních prázdnin, kde je ve městě nejmenší provoz.

Důvodem rekonstrukce je stav vozovky. Stávající živičný povrch silnice je u konce životnosti, objevují se na ní trhliny a začínající se vytvářet vyjeté koleje. Protože se jedná o extrémně vytížený průtah městem, je potřeba opravit povrch i s ohledem na bezpečnost provozu.

Město Beroun v souvislosti s touto opravou řeší několik zásadních otázek. „Na stav povrchu již nějaký čas na KSÚS upozorňujeme. Nyní se snažíme zajistit etapizaci oprav tak, aby byla zajištěna obslužnost centra města a sídliště Litava. Právě této části města se uzavírky vyvolané opravou dotknou nejcitelněji,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.