V Berouně se rozhodují, co udělají s koupalištěm

Ilustrační foto: Petra Stehlíková

Zastupitelé Berouna nyní stojí před otázkou, jak naložit s koupalištěm na Velkém sídlišti. A do rozhodování zapojili i veřejnost prostřednictvím ankety.

Někteří zastupitelé jsou pro, aby se bazén pro neefektivnost zrušil. Město si proto nechalo zpracovat zhodnocení aktuálního stavu i varianty řešení.

Plavecký areál, který byl otevřen v roce 1983, je v současné době ve špatném technickém stavu. Bez rekonstrukce nebude jeho provozování v dalších letech možné. K dobré technické kondici bazénu nepřispěl v minulosti ani soukromý provozovatel.

Město se může rozhodovat mezi třemi variantami. Buď investovat do dílčích oprav a vylepšit vybavenost areálu, což by si vyžádalo investici ve výši zhruba 7 milionů korun. Další možností je rozšířená rekonstrukce včetně nových atrakcí pro návštěvníky za cca 22 milionů. Poslední variantou je zrušení areálu. I v tomto případě by ale město muselo ze svého rozpočtu uvolnit až 11 milionů korun. Plocha by pak využila k jinému účelu v souladu s územním plánem.

Na provoz koupaliště město z rozpočtu doplácí přes 1,1 milionu korun při průměrné návštěvnosti 11 tisíc lidí za sezónu. Venkovní plavecký bazén však k této části města historicky patří. Areál je začleněný mezi stávající zástavbu a umístěný v nejhustěji obydlené oblasti, čímž je podpořen možný potenciál návštěvníků.

Zájemci mohou v anketě hlasovat online zde.

(red)