V Berouně provedou deratizaci, pozor na zvířata

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Pravidelná podzimní deratizace veřejných prostranství, kanálových šachet a silničních vpustí bude v Berouně probíhat od 15. října  a potrvá až do 15. prosince. Účelem je snížit počet populací hlodavců ve městě.

Město proto žádá vlastníky nebo správce nemovitostí, aby na vlastní náklady zajistili deratizaci na svém nebo svěřeném majetku. V případě zájmu mohou získat kontakt na odbornou deratizační firmu na telefonním čísle 311 654 237 nebo e-mailu zelen@muberoun.cz.

Ve střehu by měli být chovatelé zvířat, místní občasné i návštěvníci. Všichni by měli dávat pozor na svá domácí zvířata a nepouštět je bez dohledu na veřejná prostranství ve městě.

(red)