V Berouně a Litni vysadily desítky nových stromů

Foto: ICP

BEROUNSKO – Na sedm desítek nových stromů, 256 keřů, 490 trvalek a travin a 1000 cibulovin vysadila v loňském roce ve svém městě berounská radnice. Šlo o nejrůznější lokality v centru, tak i v částech Jarov a Hostimi.

Nové stromy se vysadily například u Sokolovny, v ulicích Švermova, Tyršova, Na Parkáně, kolem in- line dráhy, na venkovním koupališti na Velkém sídlišti, u malé vodní elektrárny a Závodí aj. Pestrá je i skladba stromů: Postupně se do země zasadily lípy, javory, olše, habry a další druhy.

Město ale současně bojuje s vandaly, kteří nové stromy i jejich podpůrné konstrukce ničí. Vyzývá proto občany, aby v případě jakéhokoli ničení stromů ihned volali na linku městské policie 156.

Nové stromy koncem loňského roky sázeli také v Litni. Jde o 83 habrů kolem dětského hřiště před tamním kinem. Stromky koupil a zasadil spolek Futura academica z.s. z Neratovic. Z dotace v Litni chtějí vysadit i ovocnou alej osmdesáti stromů podél silnice Pode Zděmi, od hřbitova až k tenisovému hřišti.

(pan)