U berounských hradeb vysadí nové stromy

Ilustrační foto: archiv

Nemocné stromy v Berouně u městských hradeb nahradí v letošním roce nová výsadba. Vyhledávaný parčík v blízkosti Husova náměstí totiž čeká revitalizace.

V první fázi bude vykáceno šestnáct stromů, které dle dendrologického posudku mají výrazně zhoršený zdravotní stav a hrozí nebezpečí pádu větví a při silném větru i vyvrácení. Tyto mají být do poloviny dubna pokácené a na podzim nahrazeny novou výsadbou javorů a jilmů.

Revitalizace parku zahrnuje také obnovu povrchu cesty, instalaci nových odpadkových košů, laviček a výsadbu cibulovin.

(pan)