U berounských hradeb obnoví starou studnu

Ilustrační foto: archiv

Historickou studnu obnoví v rámci revitalizace parku v ulici Na Parkáně v Berouně. Jeho revitalizace začala v dubnu vykácením nemocných stromů.

Pryč musely ty, u nichž dendrologický posudek ukázal rizikový zdravotní stav a rozsáhlou infekci dřevní hmoty, zejména napadení dřevokaznou houbou.

Nové stromy budou vysázené co nejdál od hradeb, podél zdi sousedící s parkovištěm v ulici Na Parkáně. Park lemuje dochované městské opevnění v místech bývalého hradebního příkopu. Odhalí se zde i historická studna hluboká tři metry, která je dosud skrytá pod betonovou deskou. Město se ji rozhodlo odkrýt, vyčistit od odpadků a dozdít kamenem ve stylu hradebního opevnění včetně kamenného obkladu ohradní zdi pod parkovištěm.

Na celkovou revitalizaci parku je v rozpočtu města vyčleněno pět set tisíc korun.

(pan)