Třináctka – pověra, nebo skutečnost?

DZ_01_2013.inddRok končící třináctkou v mnohých z nás vyvolává představy o magičnosti tohoto čísla.

Ačkoli věda žádné pověry nepřipouští, patří neodmyslitelně k našim životům. Kde se vůbec vzala ta pověrčivost a proč zrovna číslo třináct?

V třinácté knize Jonathana Cotta o magii čísla 13 je uvedeno, že pověru o tomto čísle vyvolal pátek 13. října 1307, kdy byli na příkaz Filipa Sličného hromadně zatčeni templáři. Napoleon Bonaparte prý  odmítal jíst u stolu, k němuž bylo pozváno dalších dvanáct lidí. Hudební skladatel Arnold Schoenberg byl třináctkou natolik posedlý, že více než dvacet šest let (2x 13) počítal, že zemře. Což se mu v podstatě podařilo 13. července 1951 – 13 minut před půlnocí, kdy mu manželka gratulovala k přežití dalšího osudného dne. Přitom jde podle odborníků o autosugesci, kdy si člověk představuje, že se mu v tento den něco nepodaří, což se také často stane.

Odborně se strachu z třináctky říká triskaidekafobie. Počet takto postižených lidí lze odhadovat například podle údajů o návštěvnosti hotelů. Deset procent hostů po celém světě odmítá bydlet v pokojích s číslem 13. Mnoho hotelů proto pokoj s tímto označením nemá, ba ani třinácté patro.

Hebrejsky se třináct řekne echat, přičemž numerická hodnota čísel, která v hebrejštině symbolizují každé písmeno, je také třináct. Alef = 1, chet = 8, dalet = 4. Slovo i jeho numerická hodnota mají stejný význam.

Numerologové považují třináctku za pomyslnou hranici, která je symbolem života i smrti, předělem mezi naším a paralelními světy. Je spojována i s talentem či genialitou.

Třináctka v církevní tradici

Třináctka je také zaznamenána v církevní tradici. Kristus povolal 12 apoštolů a sám byl třináctý u stolu při poslední večeři Páně. Papež Řehoř zval denně ke stolu dvanáct chudých, aby s nimi pojedl. Jako třináctý se k nim měl tiše přidat anděl. V Talmudu se píše: Jednou bude izraelská země rozdělena na dvanáct dílů, třináctý připadne králi Mesiáši. Třináctka je tedy jakýmsi svatým završením a i v židovské kabale jde o šťastné číslo. Kabala totiž rozeznává třináct bran nebeské milosti, třináct posvátných řek a třináct nebeských pramenů ráje. Třináct roků podle židovské tradice trvala stavba Šalamounova paláce, třináct je počet Hospodinových vlastností.

Třináctka v okultismu

Symbolem třináctky je havran, nositel smrti a ptačí král melancholiků. Snad právě zde vzniklo rčení o třinácté komnatě. V runové magii je třináctá runa (eoh) spojována se smrtí a všemocnou bohyní, sloučeninou dobra i zla. Záleží na tom, jak je výklad postaven, ale většinou číslovka třináct znamená změnu. Na tarotové kartě třináctky je smrtka zobrazena v podobě kostlivce, seče nejen úrodu, ale i hlavy a životy. Vyznavači kabaly navíc připojují písmeno mem, které souvisí s ženským principem a třinácti božskými atributy.

Foglarovská třináctka

Třináctka byla oblíbeným číslem známého spisovatele Jaroslava Foglara (1907–1999), který vlastnil chatu v Černošicích.

13. února (v dalších vydáních března) začínala jeho nejslavnější kniha Hoši od Bobří řeky, v níž hlavní hrdinové „lovili“ 13 bobříků – zkoušek zručnosti a dovednosti. Třináctku najdeme ale i v dalších dílech Jaroslava Foglara (Rychlé šípy, Tábor smůly nebo Záhada hlavolamu).

Známý skaut a spisovatel považoval třináctku bezmála za posvátné číslo a její kult zavedl i ve svém oddílu – Pražské dvojce (mimochodem tento nejstarší fungující skautský oddíl oslaví v roce 2013 sto let od svého vzniku). Tužek na nástěnce v klubovně viselo třináct, do stejného počtu vteřin měl být proveden nástup na táboře, kde se velikému zájmu účastníků tábora těšila také třináctá noc.

Tomáš Hromádka

Připraveno ve spolupráci s www.bohousek.cz