Tříkrálová sbírka probíhá po dvaadvacáté hlavně online

Tři králové Ilustrační foto: Petra Stehlíková

DOLNÍ BEROUNKA – Tradiční Tříkrálová sbírka probíhá až do 16. ledna po celém našem regionu. Každoročně se tu vydává na koledu kolem stovky koledníků. Nyní se bohužel zdá, že i v roce 2022 budou obchůzky po domácnostech omezené a koledy proběhnou spíše na veřejných místech, u kostelů a podobně. V Zadní Třebani ale koledníci chodit budou.

Tříkrálová sbírka proběhne v Zadní Třebani v sobotu 8. ledna od 14 hodin a koledovat bude místní spolek Salto ve spolupráci s kapelou Třehusk.

Na stránce www.trikralovasbirka.cz jsou pak k dispozici online koledy až do konce ledna. Příspěvky se budou posílat na celostátní tříkrálový účet 66008822/0800 a ve variabilním symbolu platby bude možné uvést poštovní směrovací číslo konkrétní obce. Výtěžek bude podle směrovacích čísel rozdělen místním charitám. V našem regionu organizuje sbírku Farní charita Řevnice a výtěžek věnuje místním lidem v tíživé životní situaci. Část sbírky putuje na projekty Charity ČR.