Titul Dobrovolník kraje získal i ochotník Petr Říha

Mezi dobrovolníky, které ocenil koncem května Středočeský kraj, je i dobřichovický ochotník, režisér a principál Dobřichovické divadelní společnosti Petr Říha.

Titul Dobrovolník Středočeského kraje spolu s ním získalo 28. května dalších osm Středočechů. Uděloval se posedmé v historii.

Smyslem ankety je zviditelnit neziskový sektor ve Středočeském kraji jako nezastupitelnou součást občanské společnosti a ocenit dobrovolníky, kteří pomáhají a jsou prospěšní celé společnosti.

Petr Říha z Dobřichovic získal ocenění za více než padesátileté působení v oblasti ochotnického divadla, konkrétně v Řevnicích a Dobřichovicích, svou celoživotní dobrovolnou prací významně zasloužil o povznesení kultury ve Středočeském kraji.

„Vaše činnost je velmi záslužná a my si jí moc vážíme. V dnešní době, kdy si lidé často nechávají zaplatit za maličkosti, je naše poděkování o to upřímnější,“ řekl oceňovaným mimo jiné radní pro oblast školství Zdeněk Seidl.

(pan)