Dobřichovice chtějí dopravní studii

Ilustrační foto: ICP

Dobřichovická radnice si chce nechat zpracovat dopravní studii. Vyhotovit by ji měl odborník z Dopravní fakulty ČVUT. Plánovaným cílem je hlavně pojmenovat hlavní problémy s dopravou.

V další fázi také nastínit principy jejich řešení.

Starosta Petr Hampl v dobřichovickém zpravodaji připomněl, že mnohá menší, užitečná opatření již byla provedena. „Mezi ty nejnovější patří především úpravy dopravního značení v Tyršově ulici, kde byla vyznačena plná dělicí čára tak, aby nebylo možno v této, již tak úzké, a ne příliš přehledné ulici, předjíždět. Zdůrazněna byla též přednost v jízdě na křižovatce Tyršovy se Všenorskou ulicí u prvních závor. Došlo též k posunutí začátku obce dále směrem ke Všenorům z důvodu snížení rychlosti na 50 km/h tak, v ulici 5. května bylo vyznačeno parkování před školní budovou,“ vyjmenoval Hampl.

Doplnil, že na hlavní ulici Pražská vedoucí do Černošic mají být v obou směrech umístěny radary měřící a zároveň zobrazující rychlost projíždějících vozidel.

(pan)