Karlštejn je opět otevřený svatebčanům

DOLNÍ BEROUNKA – Karlštejn, který patří k nejvyhledávanějším místům svatebních obřadů, na svých webových stránkách zveřejnil přehled termínů dostupných termínů konání svatebních obřadů ve správním obvodu Matričního úřadu Karlštejn pro rok 2022.

Přehled obsahuje termíny pro obřady konané v úředně stanovených dnech i termíny pro obřady konané mimo úředně stanovené dny. Rezervace termínu obřadu je možná prostřednictvím emailu nebo telefonu 311 681 347, 725 894 405. Úřad městyse doporučuje termín dohodnout nejméně 2 měsíce předem. Obřad je možný na svatebčany zvoleném místě, v nové obřadní síni městyse i na netradičních lokalitách v rámci matričního obvodu (v hotelu, restauraci, na louce, v baloně).

Novinkou je obřadní místo na ostrově Romantického hotelu Mlýn. Veškeré podrobnosti obřadu je zapotřebí dohodnout s oběma snoubenci osobně na matrice městyse Karlštejn nejpozději měsíc před objednaným obřadem.