Studenti a senioři mohou cestovat zdarma

Ilustrační foto: archiv

Studující základních a středních škol včetně učilišť a senioři nad 65 let se mohou od 1. září zapojit do projektu Středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory.

Pro studující se projekt vztahuje na celou dobu jejich školní docházky.

Podmínky pro proplacení jejich jízdného jsou:

  • Dojíždění do školy a zpět
  • Trvalé bydliště na území Středočeského kraje
  • Věk od 6 let do vystudování střední školy nebo učiliště
  • Využití autobusů a železnice Pražské integrované dopravy, autobusů Středočeské integrované dopravy, regionální železnice a příměstské autobusové dopravy
  • Využívání pouze čtvrtletního a ročního kuponu u integrované dopravy, u příměstské autobusové dopravy, která není zařazena v systému Pražské integrované dopravy nebo Středočeské integrované dopravy, budou proplaceny jízdenky
  • Bydliště a škola nesmí být v jedné obci nebo městě

Podmínky pro seniory:

  • Trvalé bydliště na území Středočeského kraje
  • Věk nad 65 let
  • Využití autobusů a železnice Pražské integrované dopravy, autobusů Středočeské integrované dopravy, regionální železnice a příměstské autobusové dopravy
  • Využívání pouze čtvrtletního a ročního kuponu u integrované dopravy, u příměstské autobusové dopravy, která není zařazena v systému Pražské integrované dopravy nebo Středočeské integrované dopravy, budou proplaceny jízdenky

Všechny informace o projektu najdete na stredoceskejizdne.cz. K dispozici je také informační linka 257 280 844, od pondělí do pátku od 08:00 do 4:00 hodin.

(red)