Středočeský kraj podporuje odborné vzdělávání (stipendia 2013–2014)

foto: kr-stredocesky.cz
foto: kr-stredocesky.cz

Středočeský kraj, stejně jako celá republika, se v posledních letech potýká se značným nedostatkem absolventů dělnických profesí.

Rada kraje se proto rozhodla vypracovat strategii, jež by mohla tuto skutečnost zlepšit. Strategie podpory odborného vzdělávání ve Středočeském kraji byla schválena Radou Středočeského kraje dne 19. 10. 2009.
Systémová podpora učňovského školství je jednou z programových priorit Středočeského kraje. Cílem kraje je pomoci zvýšit zájem žáků o řemeslné obory, které jsou požadovány trhem práce (jedná se především o stavební, strojírenské, elektrotechnické, potravinářské a zemědělské obory).
Řešení této situace je nutné vzhledem k poklesu zájmu žáků o některé učňovské obory a také v souvislosti s demografickým propadem počtu osob přicházejících do středních škol.
Finanční podpora pro žáky podporovaných oborů vzdělání bude složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny (při dosažení výborných studijních výsledků): žák 1. ročníku 300 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 Kč, žák 2. ročníku 400 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 Kč, žák 3. a 4. ročníku 500 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 Kč.
Podmínkou pro vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíci a bezproblémové chování. Seznam podporovaných oborů vzdělání pro školní rok 2013/2014 je uveden na portálu Středočeského kraje na internetu na adrese www.kr-stredocesky.cz.
(mn, dle informací na portálu Středočeského kraje)