Starostové ze svazku obcí budou jednat mimo jiné i o situaci v MAS Karlštejnsko

Foto: Lucie Hochmalová

KARLŠTEJN – Starostové obcí sdružených ve svazku obcí Region Dolní Berounka se sejdou na jednání ve čtvrtek 28. března. Shromáždění se uskuteční v zasedací místnosti Úřadu městyse Karlštejn od 14 hodin. Na programu je mimo jiné i bod týkající se aktuální situace v MAS Karlštejnsko.

MAS Karlštejnsko je nestátní neziskovou organizací, působící v regionu jako regionální rozvojová agentura Programu rozvoje venkova. V jejím čele nyní stojí Jiří Peřina. Jejím posláním je spojení úsilí spolků, institucí, podnikatelských subjektů, občanských iniciativ i jednotlivců působících v dotčeném území a ve Středočeském kraji, za účelem vytváření dobrého jména a image Karlštejnska, propagace a rozvoje Karlštejnska jako přírodní, kulturní a společenské entity a trvale udržitelného rozvoje, při zachování venkovského rázu krajiny.