Starostové nesouhlasí se splavněním Berounky

Foto: MČ Praha 16

V Radotíně se konala tisková konference, na které starosta Černošic a představitelé několika pražských městských části volali po záchraně Berounky v její přírodní kráse pro další generace.

Jasný nesouhlas se splavněním zachovalého přírodního toku pro motorovou dopravu před novináři vyjádřili starostové: Radotína Karel Hanzlík, Černošic Filip Kořínek, Lipenců Michal Popek a Velké Chuchle Stanislav Fresl. Nechyběla také starostka Zbraslavi Zuzana Vejvodová a náměstkyně pražské primátorky Jana Plamínková.

Představitelé obcí navrhují změnu zákona, kterou by Berounka byla vypuštěna ze záměru na její využití pro rekreační a turistickou plavku a s tím spojenými umělými koryty, budování jezů a zdymadel.

„Výstavbou jezu a plavební komory nedaleko soutoku s Vltavou, na prvním říčním kilometru, by došlo ke zpětnému vzdutí a zvýšení hladiny Berounky o jeden a půl až dva metry. To by mělo okamžitý a podstatný vliv na mnoho staveb, například v jedné z radotínských lokalit nazvané Šárovo kolo,“ uvádí radotínský starosta Karel Hanzlík. Výstavbou vodních děl by mohlo dojít k zásadnímu snížení retenční schopnosti celé údolnice od Dolních Černošic až po soutok, což by znamenalo rychlejší nástup povodňových stavů i pro hlavní město Prahu.

Městské části a obce v oblasti soutoku Berounky a Vltavy podepsaly společné memorandum už v květnu 2015. Vyjádřili v něm zájem na spolupráci na rozvoji a budoucím využití území kolem těchto dvou řek. K dokumentu se připojilo i hlavní město. V září stejného roku starostové deseti obcí ze svazku Region Dolní Berounka vydaly společné stanovisko, kterým žádají, aby Berounka byla vypuštěna ze seznamu toků určených pro motorovou lodní dopravu v příloze zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Nesouhlas se splavněním tehdy podpořili také Praha 16, Praha 12, Lipence, Velká Chuchle a Zbraslav.

(red)