Starostové chtějí železniční tunel

Ilustrační foto: archiv

Starostové svazku obcí Region Dolní Berounka společně se starostou městské části Praha Radotín podporují tunelovou variantu nové železniční trati mezi Prahou a Berounem.

Vyplývá to ze společného stanoviska, které adresovali ministerstvu dopravy a řediteli Správy železniční dopravní cesty. Starostové obcí na dolním toku Berounky naopak odmítají druhou státem zvažovanou variantu, ve které by tunel začínal až mezi Radotínem a Černošicemi. Považují ji za nevhodnou, neboť by zničila cenný přírodní pás, který region Dolní Berounky odděluje od města Prahy a který navazuje na připravovaný příměstský park Soutok, který je součástí strategické územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy.

„Považujeme za důležité, aby stávající trať údolím řeky Berounky byla co nejdříve vyčleněna jen pro příměstskou dopravu a byla zrekonstruována a provozována způsobem zohledňujícím charakter naší hustě obydlené a současně přírodně a architektonicky cenné oblasti,“ píší starostové ve svém vyjádření.

(pan)