Starostové budou řešit problém s dopravou

Ilustrační foto: ICP

Starostové měst a obcích sdružených ve svazku obcí Region Dolní Berounka se dnes 10. září od 14 hodin sejdou v budově zadnotřebaňského úřadu.

Jedném z hlavních bodů programu bude projednání situace v osobní železniční dopravě a návrh na přijetí společného stanoviska k problematice navýšení kapacity středních škol pro studenty z dotčené oblasti.

Projednávat budou i problém silniční dopravy a společný a jednotný postup při jejím usměrnění, dalším bodem je nárůst obyvatel v regionu a jeho důsledky.

(pan)