Starosta Tomáš Smrčka: Těším se na výstavbu sportovní haly u školy

Ovál u školy v Řevnicích Foto: Petra Stehlíková

ŘEVNICE –  Hřiště, dřevěný sklad, tůně, úpravna vody, lávka… To je jen pár věcí, které se letos podařilo zrealizovat v Řevnicích. Starosta Tomáš Smrčka vyjmenoval také další úspěchy a plány.

Pane starosto, co vám v loňském roce udělalo radost?

Těší mě, že navzdory dramaticky rostoucím cenám stavebních materiálů a prací se nám podařilo zrealizovat všechny velké investiční akce, na které jsme získali prostředky z dotačních titulů. Na prvním místě bych určitě zmínil realizaci víceúčelového sportovního hřiště na pozemku školy za 9 milionů Kč. Dalšími významnými akcemi byla oprava dřevěného skladu u nádraží za 6,5 milionu Kč a revitalizace tůní za 7 milionu Kč. Aktuálně ještě probíhá velmi důležitá rekonstrukce technologie úpravy vody na vodním zdroji u Berounky v nákladech 9,5 milionu Kč.

Z finančních prostředků města byl upraven prostor před I. stupněm školy v Revoluční ulici (náklady cca 1 mil. Kč) a postavena nová lávka  přes Havlíčkovy sady včetně komunikací za 7,5 milionu Kč.

Jaké akce jsou v plánu na letošní rok?

V roce 2022 se těším na realizaci výstavby sportovní haly v těsném sousedství základní školy.

Připravujeme několik dotačních žádostí na opravu komunikací spojené s odpovědným hospodařením s povrchovou vodou a několik investičních akcí do vodárenské infrastruktury.

(lh)