Starosta Roman Štěrba: Při rekonstrukci Kulturního domu jsme objevili původní prvky

Foto: z archivu obce Všenory

VŠENORY – Rekonstrukce Kulturního domu Zdenka, Strategický dokument obce, vodovod a kanalizace, digitální povodňový plán nebo oprava střechy kaple. To vše a ještě mnoho dalšího se za uplynulý rok podařilo ve Všenorech. Více si můžete přečíst v rozhovoru se starostou Všenor Romanem Štěrbou.

Pane starosto, co se v roce 2021 podařilo zrealizovat ve Všenorech? 

Dá se říci, že to byl celkově úspěšný rok. Máme hotový Strategický dokument obce Všenory na roky 2021 – 2027. Podařilo se nám dokončit vodovod Brunšov, dále byla dokončena stavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Benátky. Připraven je projekt na Vodovod a kanalizaci v Panské zahradě, čekáme na vyhlášení příslušné dotace. Pokračuje rozsáhlá rekonstrukce Kulturního domu Zdenka, kde kromě stavebních prací probíhají restaurátorské práce. Průběžně se připravují sbírky našeho muzea, které zde bude otevřeno. V současné době se řeší možnosti umístění Všenorské knihovny.

To asi ale není všechno?

Není. Máme připraven projekt víceúčelového hřiště U Kovárny a bylo požádáno o dotaci. Dokončena byla přípojka vody na hřbitov Všenory II a před dokončením je druhá část rekonstrukce části školní budovy AMOS, kde bude rovněž umístěna pobočka ZUŠ Černošice. Byla opravena střecha kaple sv. Jana Křtitele, opraveny dveře a obnovena mříž u krypty kaple. Obec navázala spolupráci s ČVUT a s Českou zemědělskou univerzitou, kdy v rámci výuky studenti kreslí návrhy úpravy zeleně ve Všenorech. Zadána byla studie na dopravní řešení v úseku od Zdenky po Sladovnu. Ve spolupráci s obcí zajistil pan Teyrovský základní opravu sochy Jana Žižky v parku Teyrovského. Kvůli zlepšení úklidu a údržby zeleně obec zakoupila víceúčelový stroj Avant. U obecního úřadu byly instalovány Alza boxy. Máme nový digitální povodňový plán. Byl vydán týdenní stolní kalendář Všenorská zákoutí. Všenorská knihovna půjčuje od jara nově e-knihy. Obec uspořádala mimo jiné odborný seminář k Teyrovskému parku, k trampingu a k chatovým osadám, vycházky s výkladem, koncerty a mnoho dalšího.

Dekorativní pásek Foto: z archivu obce Všenory

Máte z něčeho, co se v obci událo, obzvlášť radost? Nebo jste na něco pyšný?

Je toho více, tak například při restaurátorském průzkumu Kulturního domu byly objeveny původní prvky, třeba dekorativní pásek po obvodu sálu, pozůstatek portrétů, pravděpodobně pana a paní Nolčových. Během roku postupně přejeme našim jubilantům a setkání s nimi jsou nejen milá, ale vypovídají také o životě našich starších spoluobčanů, o jejich vztahu k naší obci.

Na co rád vzpomínáte?

Na setkání s naší občankou paní Martou Mejstříkovou, která se dožila 100 let. Na její vzpomínky, například na natáčení filmu Polská krev na zámku ve Všenorech v roce 1934, kde hlavní roli hrála Anny Ondráková a přijel i její manžel Max Schmeling – mistr světa v boxu.

Z natáčení veselohry Polská krev na zámku ve Všenorech v roce 1934, na fotce je Anny Ondráková a Max Schmeling. Fotka je z unikátní série snímků, o které projevil zájem i Národní filmový archiv Foto: z archivu obce Všenory

A jaké máte plány na rok 2022?

Plánů je hodně, tak jen nejdůležitější: dokončení územního plánu, přesun sběrného místa od Kovárny na pozemek za tratí, změna odvozu odpadů v souvislosti se vznikem nové svozové firmy na odpady Pobero s. r. o., nové oplocení všenorského hřbitova, oprava Glorietu, rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně, dokončení Kulturního domu a přesun knihovny, rekonstrukce druhého stupně školy, přestavba obecního domu (byty), realizace víceúčelového sportovního hřiště, rekonstrukce lékařské ordinace. Samozřejmě bude u některých akcí záležet na přidělení dotace.

Lucie Hochmalová