Starosta Filip Kaštánek: Dokončili jsme školu i rekonstrukci budovy úřadu

Nová budova školy Foto: Petra Stehlíková

LITEŇ – Se začátkem nového roku přichází bilancování a hodnocení toho, co vše se povedlo v minulém roce. A v Litni se dařilo hodně. Starosta Filip Kaštánek shrnul v rozhovoru vše podstatné.

Pane starosto, co se v městysi Liteň za uplynulý rok podařilo vybudovat, dostavit nebo vylepšit? 

Letos jsme dokončili velký tříletý projekt, kterým bylo navýšení kapacity liteňské základní školy. Máme 8 nových tříd, 2 tělocvičny, 1 venkovní multifunkční hřiště a novou a hlavně větší školní jídelnu. V rámci tohoto projektu jsme udělali i saunu a posilovnu pro veřejnost, kam teď nemůžeme sehnat provozní/ho, aby saunu s posilovnou rozběhl (zájemci se mohou hlásit přímo u mne), aby oboje mohla začít používat veřejnost podobně jako sportovní halu a gymnastický sál.

Přes obrovské problémy s dodávkami stavebního materiálu a nedostatkem stavebních dělníků i řemeslníků právě dokončujeme rekonstrukci liteňské radnice. Hlavním podnětem k provedení oprav radniční budovy byl fakt, že roky zatékalo střechou do druhého patra. Kvůli tomu se začaly propadat stropy v obřadní místnosti a voda v archivu byla opravdovou hrozbou pro uložené dokumenty. Při prohlídce budovy spolu s projektanty jsme zjistili minimální izolaci stropů a půdy v podobě třícentimetrové polystyrenové izolace, která byla nalepena na heraklitových stropních panelech. Spolu s faktem, že budova po přepnutí topení do nočního úsporného režimu okamžitě vychladla a kotel se znova spínal, tu byl důvod pro zateplení celé budovy. Jako vylepšení jsme přidali stavbu výtahu pro starší a hendikepované. Výtah chybí ještě oživit, k čemuž chybí součástky, kterým se obecně říká čipy. Problém je i se speciální ocelí na dokompletování kabiny. A pod nově vzniklým arkýřem chybí doinstalovat radniční hodiny. Pak bude radnice úplná.

Budova radnice po rekonstrukci Foto: Lucie Hochmalová

Co dalšího byste ještě zmínil?

V místní části Běleč finišujeme na stavbě nového komunitního centra. Starou budovu (bývalý občanský výbor, předtím však chlévy), které se obecně říkalo klubovna, jsme odstranili, zůstala jen přilehlá stodola. Dům máme pod střechou, osazena jsou okna, hotové omítky a venkovní sítě včetně nové komunikace. Do konce roku chceme mít hotové vnitřní instalace a pak už jen namontovat zařizovací předměty…

V místní části Leč se povedlo postavit nové dětské hřiště podle návrhu výtvarníka Vladimíra Větrovského, který v Litni žije. Hřiště je originální a moc hezké.

Liteňské kino dostalo na jaře během covidové pauzy nový digitální zvuk. Po digitalizaci obrazové z roku 2019 je to další krok k plnohodnotnému filmovému zážitku (a nejen jemu, promítali jsme i hudební filmy, kde je zvuk bez debat důležitější než obraz). Upravili jsme i foyer, takže už nepůsobí chladným dojmem socialistického realismu. Je to opravdu příjemné místo, kde si můžete dát něco dobrého k pití a setkat se s přáteli. Přijďte k nám na film, těšíme se na vás. Program najdete na webu Kina Liteň. S kinem souvisí i naše knihovna. Postupnou trpělivou prací se kolegyni daří knihovnu neustále vylepšovat. Vyměnili jsme a modernizovali velkou část knižního fondu. Takže můžete před filmem skočit ještě do knihovny.

Určitě jsem na něco zapomněl. Na co nesmím zapomenout, to je zavádění nového systému sběru odpadů. Rozdali jsme mezi obyvatele nádoby na plastový a bio odpad a kompostéry. Všechny popelnice jsme očipovali. Byla to po všech stránkách náročná akce. Odpad budeme vážit a evidovat. Cílem je zamezit růstu cen za likvidaci odpadu.

Máte z něčeho, co se v obci stalo, obzvlášť radost? Nebo jste na něco pyšný?

Radost mám asi ze všeho výše vyjmenovaného a pyšný jsem na všechny kolegyně a kolegy a zaměstnance radnice. Bez nich by se nic podobného nepodařilo. Patří jim za jejich práci obrovský dík. Dík ale patří i všem v naší městyské škole a školce i soukromé škole za trpělivost při rekonstrukci a rozběhu nové školní budovy, kolegům na krajském úřadě za spolupráci při zajišťování bezpečnosti při přechodu mezi hlavní budovou a školním areálem a vlastně všem Liteňanům za trpělivost a spolupráci, protože na naše poměry to byl opravdu nevídaný rozsah investičních akcí.

Na co rád vzpomínáte?

Musím se všem omluvit, ale tady moje pracovní povinnosti přebije soukromá aktivita. Ač se týká basketbalu, není až tak osobní, protože se týká mé trenérské práce s dětmi a mládeží. Jsem mimořádně hrdý na svoje hráčky. Pro letošní sezónu udělaly opravdu velký pokrok, a i když se na ně někdy zlobím, dělají mi velkou radost. Kdo ví, třeba za to může i nová liteňská sportovní hala, v níž jsme našli útočiště na letošním soustředění. Moje borky (ženský tvar slova borci) byly tady v Litni ohromně spokojené, a proto tu hrajeme i naše domácí zápasy. Takže, když se unavený vrátím domů z práce, myslím na svůj team. A jednu sobotu, když jsem zaskakoval a promítal v kině, jsem se zastavil nejdříve v kabině a pak v sále a vzpomínal jsem, jak jsme začínali v roce 2019 promítat, a byl jsem víc než trochu naměkko. Ušli jsme obrovský kus cesty.

Foyer kina v Litni Foto: Petra Stehlíková

Jaké máte plány na rok 2022?

Jedním slovem komunikace. Plánujeme nový chodník v jižní polovině Nádražní ulice v úseku Chrástecká – U Záložny a opravu chodníku v ulici Jana Bašty. Spravíme i kousek před radnicí, kde se při rekonstrukci dělaly výkopy pro dešťáky. Spolu s chodníkem v ulici Jana Bašty opravíme i povrch ulice tamtéž. Zcela speciální kapitolou je oprava Chrástecké ulice. Stejně jako v roce 2020 i letos jsme podali žádost o dotaci. Rozsah oprav bude závislý na tom, zda příspěvek dostaneme, nebo ne.

A protože nejen prací je člověk živ, nezapomínáme ani na zábavu a kulturu. V lednu by měl u nás vystoupit Zdeněk Izer a v dubnu je v plánu koncert big bandu Melody Makers! Přijďte, rádi vás přivítáme.

Lucie Hochmalová