Starosta Berouna žádá občany, aby šetřili vodou

Foto: archiv

Berounský starosta Ivan Kůs informoval občany o nadprůměrné spotřebě vody a dohromady se společností Vodovody a kanalizace všechny vyzval k šetření vodou z veřejného vodovodu.

„Tato voda je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a její využití k osobní hygieně. Proto vás vyzýváme k omezení využití vody pro zálivky, plnění bazénů, mytí aut a podobně,“ doplnil představitel města.

Letní období se blíží. Právě v tomto čase může při špičkových odběrech nastat situace, kdy akumulační objem vodojemu nedokáže vždy pokrýt odběry dojde k omezeným dodávkám vody, především ve vyšších částech města.

„V případě delších výpadků dodávek vody bude zajištěno náhradní zásobování projíždějícími cisternami. O takové situaci budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím webových stránek města,“ ukončil starosta Kůs.

(red)