Sousedské zimní setkání se uskuteční u Artemis

Foto: Lucie Hochmalová

VŠENORY – Neoficiální setkání nejen občanů Jíloviště a Všenor u bohyně Artemis se koná v úterý 4. ledna mezi 14. a 15. hodinou. Sochu vytvořil Jaroslav Bím s Jiřím Bímem v lese blízko obce Jíloviště.

Pokud cestu neznáte, nevadí. Sraz pro účastníky jdoucí ze Všenor je ve 13 hodin před hřbitovem ve Všenorech I, sousedícím s Všenorským lesíkem. Odtud se bude společně stoupat pastvinami a dále lesem po modré značce směrem na Jíloviště.

Ve Všenorech je socha bohyně lovu a Měsíce, ochránkyně lesů a divoké zvěře, nazývána podle řecké mytologie Artemis, na Jílovišti Diana. Snad se vydaří počasí a setkání nezmaří ani protikovidová opatření. Příjemné překvapení v podobě programu pro účastníky není vyloučeno.

Setkání organizují Okrašlovací spolek Jíloviště a Obec Všenory prostřednictvím Všenorské knihovny. Podrobnější informace získáte na telefonním čísle 607 263 700.