Sociální taxi odveze Řevničany nad 70 let za zvýhodněnou cenu

Foto: z archivu Zelený ostrov

ŘEVNICE – Řevnická radnice stejně jako v loňském roce přispěla částkou 50 tisíc korun na projekt Sociální taxi. Ten mohou za zvýhodněné ceny využít řevničtí senioři na dopravu k lékaři, na úřady či za jinými službami.

Senior taxi nabízí odvoz včetně poskytnutí pomoci z bytu k vozidlu, při nastupování, vystupování, doprovod k lékaři, na úřad či za jinými službami. Taxi provozuje společnost Zelený Ostrov. Oproti loňskému roku došlo ke snížení věku osob, které mohou zvýhodněné jízdné využít, a to ze 75 na 70 let. V praxi tak například za cestu k lékaři z centra Řevnic do OC Lety, kde senior stráví přibližně 30 minut, zaplatí cestující přibližně 85 korun. Službu si můžete objednat na telefonním čísle 720 971 125, a to alespoň dva dny předem. Všechny informace najdete na webu www.zelenyostrov.eu.

(pan)