Školáci nejčastěji sklouzávají k alkoholu a cigaretám

Ilustrační foto: archiv

Žáci středočeských základních škol z legálních drog nejvíce pijí alkohol a kouří cigarety, ti starší experimentují také s marihuanou. Někteří mají určité znaky závislosti.

Alarmující byly i případy související s nadměrným rizikovým pohybem mládeže na sociálních sítích, užíváním mobilních telefonů a zaznamenán byl také vysoký počet dětských klientů pravidelně sledujících pornografii.

Tyto výsledky odhalila výroční zpráva o protidrogové politice za loňský rok.

Chlapci a děvčata se svěřili nejen se svými problémy s návykovými látkami, ale také se hodně ptali na řešení těchto situací ve vztahu ke svým kamarádů a také rodičům. Zde šlo pouze o užívání alkoholu a tabáku, které školáci nevnímají jako hrozbu či něco „špatného“.

„V oblasti protidrogové politiky, jejíž operativní koordinaci na vertikální i horizontální úrovni zajišťuje Krajská protidrogová komise, jsme dlouhodobě velmi aktivní. Cílem Středočeského kraje je především ochrana jednotlivců před škodami způsobenými užíváním návykových látek, hazardním hraním a před dopady v podobě trestné činnosti,“ doplnil radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk.

(red)