Rok 2021 patří odkazu svaté Ludmily

Foto: Lucie Hochmalová

TETÍN – Letošní rok byl Českou biskupskou konferencí vyhlášen za Rok svaté Ludmily. Budeme si totiž připomínat 1100. výročí zavraždění svaté Ludmily na Tetíně.

Při příležitosti tohoto významného výročí vznikl již v roce 2015 Projekt Svatá Ludmila 1 100 let, který se souvisle věnuje památce této české světice. Jeho vyvrcholením bude připomenutí výročí 1 100 let od zavraždění svaté Ludmily na hradišti Tetín (v roce 921), které proběhne právě v letošním roce.

Projekt Svatá Ludmila 1100 let je zastřešen stejnojmenným spolkem, jehož členem je i město Beroun. Významná část akcí se uskuteční v samotném Tetíně, kde byla Ludmila zavražděna. Vyvrcholením oslav bude slavnostní Národní Svatoludmilská mše svatá, která se uskuteční 18. září na Tetíně.  Oslavy budou probíhat od 17. do 19. září s bohatým kulturním programem. Všechny důležité informace najdete na stránkách www.svataludmila.cz.

Zdroj: Město Beroun