Beroun udělil Ceny města

Foto: archiv Města

BEROUN – Představitelé města koncem roku 2020 tradičně udělili Ceny města Beroun. Slavnost poznamenala krizová opatření, proto se slavnostní večer musel konat v komorním složení v obřadní síni radnice.

Prvním oceněným byl kolektiv zaměstnanců Charity Beroun, který v době koronavirové pandemie dokázal, jak je jeho práce pro celou společnost přínosná a nezastupitelná. Cenu města si odnesl válečný veterán Jan Furčák. Tento energický pán ve svých úctyhodných 94 letech přidal i recept na dlouhý život: udělejte si každý den čas na hluboké dýchání a také nezapomeňte udělat denně alespoň jeden dobrý skutek. No není to to správné předsevzetí do nového roku?

Kromě Cen města zastupitelé v roce 2020 udělili i dvě čestná občanství in memoriam. První z nich patří Janu Papežovi, který se zasloužil o naše protipovodňová opatření, díky kterým může jít Beroun všem ostatním městům příkladem. Ocenění z rukou starostky Soni Chalupové a místostarosty Dušana Tomča převzaly dcery Jana Papeže.

Další čestné občanství po právu patří Vilému Kroppovi, který po revoluci v Berouně otevřel první knihkupectví a první galerii. Významným způsobem tak pozvedl kulturní život v našem městě. V rodinné tradici knihkupců nyní pokračuje jeho manželka a syn Vilém, kteří si také přišli ocenění převzít.

Zdroj: Město Beroun