Lidé se mají vyhnout Berounce, hrozí úraz či utonutí

Berounka v únoru 2017. Foto: Petra Stehlíková
Berounka v únoru 2017. Foto: Petra Stehlíková

Vedení Řevnic důrazně upozorňuje obyvatele města, aby omezili pohyb v okolí Berounky. V oblasti Zbečna se kvůli oteplení vytvořila bariéra z ledových ker a hladina řeky se vzedmula na druhý povodňový stupeň.

Pracovníci Povodí se pokusí bariéru uvolnit zvýšeným přítokem řeky manipulací na vodním díle Hracholusky.

S největší pravděpodobností se bude zvyšovat hladina Berounky a rychlost průtoku na všech úsecích, včetně pohybu uvolněných ledových ker – proto hrozí nebezpečí úrazu či utonutí.

Obezřetní by měli být nejen obyvatelé Řevnic, ale také dalších obcí kolem Berounky.

Varování platí až do odvolání.

(red)