Řevničtí budou moci odpad třídit do popelnic už doma

Foto: Petra Stehlíková

ŘEVNICE – Od jara příštího roku by mohli obyvatelé Řevnic třídit odpad doma ve svých domácnostech. Od města budou moci získat zdarma nádoby na tříděný odpad.

„Město se rozhodlo zavést systém door-to-door, tedy svoz separovaného odpadu od dveří domů. Cílem je zvýšit podíl vytříděných odpadů,“ uvedl starosta města Tomáš Smrčka. Připomněl, že podle analýzy, kterou si město nechalo zpracovat, obsahuje svážený směsný odpad přes 50 procent bio složky a přes 25 procent plastu a papíru. Sadu tří barevných 240 l nádob chce město pořídit z dotace spolu s dalšími obcemi, které jsou sdruženy ve svazku obcí Poberounské odpady.