Město, nebo vesnice?

Výstava v Dřeváku Foto: Elsa Balejová

ŘEVNICE – V čem jsou Řevnice jako místo k životu unikátní a co jim naopak chybí? Studenti architektury pražské ČVUT dostali celý letošní letní semestr na to, aby dali Řevnickým svěží a nezávislou odpověď. Většina studentů totiž kvůli školnímu úkolu navštívila město poprvé. Co viděli, prezentují nyní až do 14. října na výstavě svých návrhů v Dřeváku u nádraží.

„Když jsme sem přijeli úplně poprvé a procházeli si to tu, byli jsme na rozpacích, jestli jsme ve městě, nebo ve vsi. Atmosféra se tu na různých místech střídá. Například Palackého náměstí s kapličkou má spíš ráz venkovský, ale komplex Corsa pod lipami aspiruje na město,“ vysvětlila Sára Kirjakovská za ostatní studenty z ateliéru profesora Miroslava Cikána a dodala, že po několika měsících pochopili, že otázka nestojí buď – anebo. „Skloubení městských a venkovských prvků je řevnickou tradicí a také předností, a v tom duchu by město mělo dál pokračovat,“ shodli se studenti.

Foto: Elsa Balejová

Na výstavě najdete jak celkový urbanistický pohled na Řevnice, tak zaměření na úpravu konkrétních lokalit, například okolo řeky, volných prostranství, zahrad i plácků, ale také návrhy jednotlivých objektů: domova pro seniory, školy, proměnu staré betonárny u nádraží i obecního dvoru mezi radnicí a školou. „Studentská práce nemá být levnou alternativou profesionální služby architekta,“ říká ke spolupráci města s ateliérem ČVUT řevnická architektka Daria Balejová, autorka výstavy a iniciátorka spolupráce města s pražskou fakultou. „Je zjednodušenou zkouškou nanečisto, při které se mají studenti hlavně něco naučit. Učí se z tématu, od pedagogů i mezi sebou navzájem. Učí se také z chyb, které při školním projektování vzniknou. Dobrý projekt je z pedagogického hlediska ten, na kterém se jeho autor hodně naučil, i když na něm třeba najdete nedostatky. Proto projekty na této výstavě čtěte a prohlížejte shovívavě a s otevřeností. Jsou to návrhy, tedy nabídky: co kdyby…?“ uvedla Daria Balejová, letošní laureátka ocenění Architekt obci, které spolu s dalšími organizátory každoročně vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Foto: Elsa Balejová

„Na příkladu Řevnic se potvrzuje, že i malá obec může mít svého obecního architekta, který svou prací přispěje ke zvýšení architektonické a estetické kvality obytného prostředí sídla,“ zdůvodnila porota své rozhodnutí a mimo jiné i tím, že „realizovaná řešení ukazují civilní přístup ke svěřeným úkolům, který odpovídá velikosti sídla, problematice území a citu pro dané prostředí.“

(jup)