Řevnice usilují o solární elektrárnu, fotovoltaické panely chce pořídit i Hlásná Třebaň

Ilustrační foto: ICP

ŘEVNICE, HLÁSNÁ TŘEBAŇ – Solární elektrárnu má v plánu vybudovat řevnická radnice. V budoucnu by měla být umístěna na tělese bývalé skládky Na Bořích. Fotovoltaické panely chystá také obec Zadní Třebaň, která je chce dát na mateřskou školu a čistírnu odpadních vod.

„Možnost mít vlastní elektrárnu je pro Řevnice jedinečná příležitost. To, že se této možnosti věnovala pozornost, je nyní pro město výhoda,“ uvedl v rozhovoru pro řevnický Ruch místostarosta Petr Kozák. Roční produkce energie podle předběžných propočtů studie má být 3 300 MWh. Prozatím město počítá s variantou dodávek do sítě. Konečné rozhodnutí bude záviset na podmínkách v době uvedení elektrárny do provozu. Zastupitelé koncem prosince schválili poplatek za připojení budoucí solární elektrárny do sítě. Stavba je nyní ve fázi studie proveditelnosti, připravuje se zadání pro výběrové řízení na zpracovatele stavebního projektu. Po jeho výběru bude probíhat územní a následně stavební řízení, projednání s dotčenými stranami a příprava výběrového řízení na dodavatele stavby.

Fotovoltaické panely chystá na mateřskou školu a čistírnu odpadních vod umístit i obec Hlásná Třebaň. „Máme v plánu využít dotace 75 procent na pořízení fotovoltaických panelů na střechy objektů, které má obec v majetku. Investice by se nám měla na úsporách energií vrátit do tří let,“ potvrdil starosta Tomáš Snopek s tím, že obec zvažuje osadit také tepelná čerpadla na školku a budovu úřadu. Tam by dotace mohla pokrýt až 99 procent nákladů.