Řevnice a architektka Daria Balejová mají cenu Architekt obci 2022

Foto: Markéta Navrátilová

ŘEVNICE – Laureátem ocenění Architekt obci 2022 se stala Ing. arch. Daria Balejová za dlouhodobý přínos pro rozvoj města Řevnice. Společně s ní cenu na slavnostním ceremoniálu na veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech převzal starosta Tomáš Smrčka.

Cílem soutěže je upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architekty a samosprávou při rozvoji obcí v České republice. Soutěž pořádá každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR, Česká komora architektů, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, časopis Moderní obec a společnost ABF, a. s.

„Architekt obci jasně ukazuje, že spolupráce samosprávy a architektů výrazně pozvedá kvalitu prostředí obce a zlepšuje život obyvatel. Ministerstvo pro místní rozvoj je silným partnerem rozvoje regionů a chce zachovat jejich krásu a malebnost. Snažíme se, aby naše podpora, ať už dotační nebo metodická, byla pro zástupce obcí a měst, výraznou pomocí,“ vysvětlil před časem podporu této akci Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj.

Porota ve svém odůvodnění uvedla toto: „Porota ocenila dlouholetou spolupráci samosprávy s architektkou při rozvoji svěřeného území a zejména při úpravách veřejných prostranství. Na příkladu Řevnic se potvrzuje, že i malá obec může mít svého obecního architekta, který svou prací přispěje ke zvýšení architektonické a estetické kvality obytného prostředí sídla. Realizovaná řešení ukazují civilní přístup ke svěřeným úkolům, který odpovídá velikosti sídla, problematice území a citu pro dané prostředí. Dalším kladem je i potřebná propagace oboru a osvěta v místním tisku, spolupráce s veřejností, s dětmi ze základní školy v území i se studenty vysokých škol.“

Soutěž Architekt obci podporuje právě fungování městských a obecních architektů, kteří se mohou se svými aktivitami do soutěže přihlásit. Ocenění má proto přímou vazbu na jeden z cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky, jímž je posilování úlohy těchto odborníků. Pozici městských architektů dlouhodobě propaguje i Česká komora architektů. Její předseda, architekt Jan Kasl, uvedl, že: Řevnice a Daria Balejová zvítězily nejen díky dlouhodobému přínosu architekta pro rozvoj sídla, ale také jako ocenění samosprávě obce respektovat architekta jako garanta a konzultanta rozvoje území pro kontinuitu rozhodování o podobě svěřeného území.“

Starosta Řevnic Tomáš Smrčka si pochvaloval osmiletou spolupráci s architektkou Dariou Balejovou. Oba se shodují, že dobré řešení stojí obě strany mnoho hodin diskusí a práce, která se ale vyplatí. Podle Darii Balejové je důležité sledovat, jaké má město možnosti a prostředky. V Řevnicích se také snaží o osvětu a vzdělávání veřejnosti včetně dětí. Ve třídách pořádá Daria Balejová workshopy, jejichž cílem je, aby si žáci uvědomovali hodnoty místa, kde žijí.