Radnice zvažují výstavby fotovoltaických zdrojů

Sportovní hala v Černošicích Foto: Petra Stehlíková

DOLNÍ POBEROUNÍ – Obce v dolním Poberouní zvažují využití některých svých ploch pro vybudování fotovoltaických panelů.

Například řevnická radnice si nechá zpracovat studii proveditelnosti na případnou stavbu fotovoltaického zdroje, která by mohla vzniknout v areálu skládky. Ověří, jaké jsou možnosti využití prostředků z tzv. Modernizačního fondu. Jeho cílem je podpořit investice do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti. Modernizační fond bude podporovat projekty, které pomůžou splnit cíle pro snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a rozvoje obnovitelných zdrojů energie. „Ověříme si, za jakých podmínek by bylo možné fond využít,“ řekl řevnický starosta Tomáš Smrčka.

Podobně postupují i v Černošicích. „Zvažujeme instalaci fotovoltaických panelů na střeše sportovní haly a přilehlé budovy prvních tříd základní školy,“ potvrdil ve zpravodaji tamní starosta Filip Kořínek.