Bambinárium: česky, anglicky, ve třídě i v lese

Pro ty z vás, kteří mají rádi stručnost a přehlednost, uvádíme základní údaje o našem soukromém předškolním zařízení hned v úvodu článku v několika bodech.

 • 2006 vzniklo Bambinárium jako centrum rodičů a dětí
 • 2008 se Bambinárium stalo soukromou mateřskou školou, oficiálně registrovanou pod MŠMT
 • 2013 jsme v MŠ zahájili česko-anglickou výuku
 • 2016–2017 jsme se rozrostli o další dvě MŠ – MŠ v Praze Na Homolce a MŠ v Říčanech
 • 2017 jsme otevřeli pro nejmenší děti (1–2 roky) 3 dětské skupiny, 2 z nich jsou v Řevnicích
 • MŠ v Řevnicích má kapacitu 48 dětí a 2 oddělení
 • děti se vzdělávají ve 3 skupinách – nejmladší 3leté, starší 4leté a nejstarší 5leté
 • pro nejstarší 6leté děti s odloženou školní docházkou jsme vytvořili nultý přípravný ročník ZŠ
 • v každém z oddělení jsou v dopoledním programu 2 učitelky + rodilý anglický učitel
 • MŠ má otevřeno v pracovní dny od 7:00 do 17:30, a to celoročně
 • v době letních prázdnin navíc nabízíme příměstský tábor
 • naše školné je od 2 000 Kč do 5 000 Kč za měsíc podle četnosti docházky
 • filozofií naší MŠ je zdravá výživa, zdravý životní styl, zdravý přístup ke vzdělávání
 • v přístupu k dětem využíváme prvky alternativního programu Marie MontessoriB
 • ve vzdělávání se řídíme Gardnerovou teorií mnohonásobné inteligence
 • ve školním roce 2020/2021 jsme navíc zahájili lesní program s názvem „Pojďte s námi do lesa“

Těm z vás, kteří si rádi čtou, popíšeme alespoň náš nový lesní program, který se potkal s velkou podporou dětí i jejich rodičů. Období koronaviru nám ukázalo, že nejbezpečnější je pobyt v přírodě. Všechna nařízení a opatření, která jsme přijali od příslušných úřadů, nás směrují k tomu, abychom s dětmi trávili více času mimo budovu MŠ. Nový program, který jsme od září 2019 přidali k našemu vzdělávání, patří do skupiny programů tzv. integrovaných lesních školek, což znamená, že trávíme více času v přírodě a lese, ale zázemí pořád máme v budově MŠ. Výuka v lese, v parku, u řeky, u potůčku, na louce, prostě v přírodě, probíhá každý den, téměř za každého počasí v dopoledních hodinách. Měli jsme v plánu propojit výuku v přírodě i s městskou kulturou. Bohužel vše nám zavřeli. Ale nám to stačí. Dokážeme děti plně vzdělávat v lesním prostředí. Počítáme šišky, kamínky, učíme se názvy stromů, zkoumáme tvary listů, pozorujeme zvířátka, tvoříme z větviček, lesních plodů, měříme vodu v louži, sledujeme tok řeky, sílu větru, teplo slunečních paprsků, barevné proměny při změnách ročních období, všechny vůně lesa, rostlin. Vše přitom přirozeně probíhá dvojjazyčně. Dopolední prožitkovou výuku, plnou zážitků, pozorování a zkoumání, odpoledne propojujeme s projekty, které zaznamenáváme v lesních deníčcích a pracovních sešitech, které si na míru našemu programu sami tiskneme. Právě tak máme možnost trénovat vše potřebné pro vstup do první třídy. Podle věku dětí přizpůsobujeme formu a metody výuky, náročnost a obsah vycházek. Vedeme děti k samostatnosti jak při sebeobsluze, tak při přemýšlení, vytváření vlastních názorů, a tím směřujeme k sebepoznání. Budujeme přirozené sebevědomí dítěte, aby bylo připraveno na „velkou“ školu a starší spolužáky. Učitelé jsou při tom dětem partnery, kteří je k dovednostem vedou a motivují s nadšením dětem blízkým.

 

Kontakt:

tel.: 775 665 090, 602 115 192

e-mail: msbambirevnice@volny.cz

www.bambinarium.cz