Průběh žádostí kotlíkových dotací na webu

Foto: KÚSK

Na mapovém portálu Středočeské kraje je k dispozici nová mapová aplikace Kotlíkové dotace – III. výzva, kde najdete základní přehled o stavu přijatých žádostí v rámci této vlny.
Je zde také prostorová analýzy, která odpovídá na otázku, jaký podíl obyvatelstva za obec má zájem o dotaci. V mapě si lze zapnout i další vrstvy, jako např. vrstvu Prioritních obcí nebo vrstvu Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Vše uvádí veřejně dostupná excelová tabulka, kterou Odbor řízení dotačních projektů aktualizuje jednou za měsíc. Cílem je, aby se jakýkoliv návštěvník statistické údaje dozvěděl jednoduše a přehledně prostřednictvím interaktivní mapy.

Aplikaci připravil středočeský Odbor informatiky/GIS. Mapový portál najdete zde.

(red)