Restauratéry nabízejících houbové pokrmy čekají zkoušky

Ilustrační foto: archiv

Zkoušku ze znalosti hub pořádá Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ve spolupráci s Českou mykologickou společností pro zájemce, kteří chtějí získat osvědčení tohoto typu.

Zkouška je určena i pro provozovatele restaurací, kteří chtějí z jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy.

Koná se ve čtvrtek 23. srpna  v zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje v Dittrichově ulici od 10.00 hodin.

(pan)