Provoz na lávce v Radotíně bude omezený

Foto: MČ Praha 16

Lávka pro pěší a cyklisty přes Berounku v Radotíně se v nejbližších dnes dočká omezení provozu. A nejpozději v roce 2020 se postaví lávka nová.

Takový je závěr mimořádné kontroly, která proběhla v první polovině prosince. Účastnil se jí autorizovaný inženýr Roman Šafář, který je zároveň oprávněný provádět hlavní a mimořádné prohlídky mostů.

Opatření jsou krátkodobá a dlouhodobá. Krátkodobá zahrnují umístění zábran pro zamezení vjezdu motocyklů, dále dopravní značky oznamující, že lávku je možno používat pouze jednotlivými osobami. Platit bude také zákaz vstup na lávku při rychlosti větru větší než 10 m/s. Lávka se navíc osadí varovnými tabulkami s upozorněním na nerovnosti v pochozí ploše lávky. Tato opatření budou realizována v nejbližší možné době.

Dlouhodobější opatření zahrnují rozšíření provizorního podepření lávky a úpravy závěsů lávky dle projektové dokumentace, která bude dodána do 8. ledna 2018.

Potřebu mimořádné kontroly vyvolalo zřícení lávky v pražské Tróji letos 2. prosince.

(red)