Projekt Místního akčního plánu vzdělávání na Berounsku pokračuje

Foto: archiv

BEROUNSKO – Na úspěšný projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II., kterého se v letech 2019 až 2022 účastnilo na sedm desítek mateřských a základních škol z Berounska, navázalo město Beroun v říjnu dalším projektem – Místní akční plán rozvoje vzdělávání III.

I ten je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. „Projekt MAP III. zajistí pokračování a zejména udržení výše kvality nastavené spolupráce všech aktérů vzdělávání na území ORP Beroun, která byla budována a systematicky rozvíjena již od roku 2016 v rámci MAP I. a MAP II.,“ uvedla manažerka projektu Jitka Štembergová s tím, že účast v projektech prokazatelně vedla a vede ke zlepšení kvality vzdělávání v zapojených školských subjektech. Během uplynulých čtyř let se uskutečnily na dvě stovky seminářů a workshopů pro pedagogy, zřizovatele, děti, žáky a jejich rodiče, pro osoby ze zapojených neziskových organizací. Vydána byla i nová publikace zaměřená na regionální vlastivědu. Projekt MAP III. potrvá do 30. listopadu 2023 a měl by připravit školy na realizaci následného projektu MAP IV.